kontaktujte nás:
+421 (0)905 220 919
divinec@mail.t-com.sk

Referencie

Inštitúcie EÚ, Európsky parlament, Európska komisia
Inžinierske stavby Košice
U. S. Steel Košice, s.r.o.
VSŽ , a.s. Košice
Slovenské elektrárne, a.s.
JAVYS, a.s.

VÚJE, a.s.
SPP, a.s.
HPK engineering, a.s.
Hutný projekt, a.s.
Carmeuse Slovakia, s.r.o.
Obal-Servis, a.s.

Potrubie, spol. s.r.o.
Slovenská lekárska komora
Vydavateľstvo Perfekt
Slovenská metalurgická spoločnosť
Spoločnosť priateľov Zeme
Slovenská geologická spoločnosť